Niquita and Shidai, with Emperor Shi'Mir MasonOpen standalone map in fullscreen mode
Niquita and Shidai, with Emperor Shi'Mir Mason: 39.103118, -84.512020